Tieto ska ge digital tillsyn till tillsynsmyndighet

Tieto är nästa aktör att hjälpa Inspektionen för vård och omsorg att bli mer digital.

computersweden.idg.se/2.2683/1.715970/tieto-ska-ge-digital-tillsyn-till-tillsynsmyndighet

Tillbaka