Medicinsk cannabis ökar

På tre år har antalet personer som fått cannabis-sprej ökat från 168 till 395 personer. Även om användandet av medicinsk cannabis procentuellt har skjutit i höjden, så är antalet patienter relativt litet.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progr

8 juli 2019