Mjölka med robotar och big data

Robotar och big data ska bidra till bättre hälsa men också göra det möjligt för korna att själva välja tid att mjölkas. Den nya tekniken öppnar för möjligheter till forskning kring nya parametrar i mjölken för uppföljning av kohälsa och mjölkkvalitet.

voister.se/artikel/2019/07/mjolka-med-da

6 juli 2019