Human Development Index 2019

Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder. Indexet mäter förväntad livslängd, utbildning och inkomst per invånare. Ett långt och hälsosamt liv, kunskap och en anständig levnadsstandard är med andra ord definierade som viktiga faktorer för mänsklig utveckling.

wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_

6 juli 2019