Metadata på Wikipedia

Metadata betyder rent språkligt data om data eller information om data. Ursprungligen användes begreppet metainformation, alltså information om information. Normalt används metadata eller metainformation för att beskriva innehållet och/eller strukturen för en viss datasamling ur något perspektiv. Läs mer på Wikipedia.

wikipedia.org/wiki/metadata

25 juni 2019