Datainspektionen granskar polisen

Datainspektionen har inlett en granskning av Polisen och Ekobrottsmyndigheten och om de båda brottsbekämpande myndigheterna har rutiner för att upptäcka, rapportera och hantera personuppgiftsincidenter.

voister.se/artikel/2019/06/polisen-grans

25 juni 2019