Befolkningsökning med 2 miljarder

Världens befolkning kommer att öka de kommande 30 åren från 7.7 till 9.7 miljarder. Detta visar en ny rapport. I studien målas en bild av en framtid där befolkningen ökar i en handfull länder på grund av en högre medellivslängd, samtidigt som födslotalen minskar globalt.

nyteknik.se/samhalle/fn-prognos-9-7-milj

20 juni 2019