Vad är Artificiell Intelligens?

Med Artificiell Intelligens kan en dator simulera intelligent beteende vilket möjliggör problemlösning utan mänsklig påverkan. Det har länge antagits att problemlösning kräver egenskaper som endast en människa har, men med AI kan dessa egenskaper imiteras. Det finns nästan obegränsat antal användningsområden där AI kan förbättra förutsättningarna för människor och till och med utföra vissa arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor.

16 juni 2019