AI utvecklar Örebro

Med sensorer och digitala tvillingar ska Örebro bli en mer hållbar och trygg stadsmiljö. AI.MEE projektet är ett samarbete mellan Örebro universitet och Alfred Nobel Science Park. Genom att förstå hur människor beter sig i en viss miljö kan vi skapa bättre och smartare miljöer redan från början. Det handlar både om miljö och hållbarhet, och om trygghet, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

www.voister.se/artikel/2019/06/ai-utveck

11 juni 2019

Tillbaka