Cyberspace om hotbilden

Ordet cybersäkerhet är högaktuellt och på agendan hos många bolag och organisationer runt om i landet. Vad betyder det egentligen och hur kan vi bättre förstå hur vi hanterar den nya verklighet som cyberrymden introducerat? Som med alla nya områden krävs ökad förståelse genom utbildning och det är bakgrunden till att Edlegio inlett ett utbildningssamarbete med företaget Molndrift som organiserar många specialister på just cybersäkerhetområdet.

www.nyteknik.se/sponsrad/cyberspace-satt

10 juni 2019

Tillbaka