Aurora i samarbete med Fiat-Chrysler

Det miljardvärderade startup-bolaget Aurora inleder ett samarbete med Fiat-Chrysler kring självkörande bilar för leveranser. Auroras grundare har tidigare utvecklat tekniker för självkörande bilar på Tesla, Uber och Google. Men 2017 startade de eget, med målet att göra fordon verkligt autonoma.

www.nyteknik.se/fordon/biljatten-tar-hja

10 juni 2019

Tillbaka