Internets nycklar finns i Sverige

Internets nycklar finns i Sverige

Fjorton personer har fått uppdraget att inneha varsin mycket speciell nyckel. Utan dessa nyckelbärare skulle internet sluta att fungera på ett säkert sätt. Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, är en av de utvalda.

internetstiftelsen.se/en-av-internets-ny

5 juni 2019

Tillbaka