Kinas svåra pensionsproblem

Kinas unga riskerar att stå helt utan pension i framtiden. Stadspensionsfonden, ryggraden i Kinas statliga pensionssystem, hade i slutet av 2018 resurser på 7300 miljarder svenska kronor. Summan beräknas stiga till det dubbla år 2027 för att sedan sjunka stadigt och nå noll före 2035. På grund av ettbarnspolitiken ligger andelen av befolkningen som är över 60 år nu på 18 procent, eller 249 miljoner kineser.

Källa: Icon Magazine Maj 2019.

2 juni 2019

Tillbaka