Oroliga om personuppgifter

Oroliga om personuppgifter

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Samtidigt är det bara hälften av svenska företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport.

www.datainspektionen.se/nyheter/tre-av-f

27 maj 2019

Tillbaka