Cyberattack kommer drabba Sverige

Med en omfattande cyberattack försöker hackare pressa den amerikanska storstaden Baltimore på pengar. Vitala datorsystem har stängts ner och varken löner eller räkningar kan betalas. Enligt cyberexperten Fredrik Blix är frågan inte om, utan när, en svensk storstad drabbas. Läs mer hos Omni.

tt.omni.se/experten-cyberattack-kommer-d

27 maj 2019

Tillbaka