Amazon läser dina känslor

Den känsloavkännande prylen beskrivs som en hälsoprodukt och ska bäras på armen som en klocka. En wearable som märker av hur du mår, och som kopplas samman med en app på din smartphone. Så beskrivs enheten i de interna dokument som Bloomberg säger sig ha kommit över. Produkten ska tas fram tillsammans med företaget Lab 126, som också tillverkar Amazon Echo.

m3.idg.se/2.1022/1.719433/bloomberg-amaz

24 maj 2019

Tillbaka